Opprett ny bruker eller set passord

Info! Nye brukere eller endring av passord skjer ved at det sendes en e-post med link for å sette nytt passord. E-post adressen må være knyttet til en eller flere medlemmer. Kontakt en leder i gruppa for å registere en ny e-post adresse! Er e-post registert, brukt funksjonen under til å få tilsendt en link for å sette passord.


Returner til MinSpeider