Om Min Speider

Min Speider er et hjelpeverktøy for speidergrupper.

Min speider bestående av:

  • Min Speider database
  • Min Speider program
  • Min Speider webside

Via websiden kan speiderne se på sin side, som blant annet viser status på merker og merkekrav.

Ledere kan velge speider og se på speiderens sider. Registere merker som speiderne har startet på, når de er gjennomført og når de er utdelt. Merkekrav gjennomført kan også registreres. Dette vil da vises som progress på speiderens side.

Laget av Anders Reggestad.


Copyright (C) 2016-2021 Anders Reggestad <anders.reggestad@gmail.com>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.